Spørretimespørsmål fra Jan Levor Njargel (FrP) til sosialministeren

Datert: 13.11.1992
Besvart: 18.11.1992 av sosialminister Grete Knudsen

Jan Levor Njargel (FrP)

Spørsmål

Jan Levor Njargel (FrP): "HVPU-reformen har ført til at enkelte vertskommuner har fått redusert sine satser pr. klient med over kr 100 000 pr. år utover forutsetningen.

Har Stortinget vedtatt at grunnbeløpet pr. klient skal reduseres så dramatisk?"


Les hele debatten