Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til bistandsministeren

Datert: 29.10.1992
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 18.11.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Situasjonen på det norske arbeidsmarked og i norsk arbeidsliv fører til at betydelig kompetanse går ledig, eller "settes til side" på grunn av alder m.v. Våre nye naboland i øst har generell høy teknisk kompetanse, men mangler ofte kunnskaper om vestlige standarder og bestemmelser, noe som svekker deres utviklingsmuligheter.

Kan et "Fredskorps for Øst-Europa" bidra til å avhjelpe situasjonen?"


Les hele debatten