Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til helseministeren

Datert: 29.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av helseminister Werner Christie

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Omskjæring av pikebarn er en fysisk og psykisk mishandling, som kan få alvorlige helsmessige konsekvenser. Omskjæringen er forbudt i Norge i henhold til bestemmelsene om legemsbeskadigelse i straffeloven.

Har statsråden planer om å forsterke informasjonen om lovforbudet overfor de miljøer hvor slike inngrep er kulturtradisjon?"


Les hele debatten