Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til helseministeren

Datert: 30.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av helseminister Werner Christie

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Buskerud fylkeskommune har sagt opp en avtale med Blentenborg Cerebral- paresehjem i Drammen. Sosialdepartementet og kommunene hevder at institu- sjonen faller inn under sykehusloven, og at det derfor er fylkeskommunen som er ansvarlig for å dekke driftsutgiftene.

Hva kan helseministeren gjøre for å hindre at pasientene blir kaste- baller i en strid mellom forvaltningsnivåene?"


Les hele debatten