Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 28.10.1992
Besvart: 18.11.1992 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Kystdirektoratet har sendt ut på høring nye forskrifter om kystgebyrer.

Hvorfor har ikke Kystdirektoratet fulgt opp det positive svar som handelsministeren gav i Stortinget den 15. juni 1992 om fjerning av avgifts- diskrimineringen mot miljøvennlige tankskip?"


Les hele debatten