Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 19.11.1992
Besvart: 25.11.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge NRK Dagsnytt ligger britisk offshoreindustri i områder som mottar ulike former for støtte. Det hevdes nå at dette medfører at norske verft blir utkonkurrert på en rekke oppdrag til oljesektoren.

Hva vil statsråden gjøre med disse forhold som truer ordretilgangen og derved sysselsettingen i norsk offshoreindustri?"


Les hele debatten