Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til kommunalministeren

Datert: 29.10.1992
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ei opprivande sak frå Vardø viser korleis folk som er blitt arbeids- lause kjem i store vanskar og gjeldskrise. Ein mann vert kasta ut av huset, på grunn av ei gjeld på kr 65 000 han i augneblinken ikkje greier å svare. Korkje kommune eller bank er viljuge til å hjelpe. Etableringslån er nekta for di han fekk eit lån i 1986 på kr 14 000.

Har stat eller kommune plikter overfor eit slikt tilfelle?"


Les hele debatten