Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til kommunalministeren

Datert: 19.11.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "I NRKs "Her og nå" 17. november 1992 uttalte kommunalministeren at "det er ikke noe motsetningsforhold mellom det å gi et tilbud til folk som er blitt ledige og det å skape ny virksomhet." Arbeidsløse Dag Raavand begynte på kurset "nyskapning av arbeidsplasser" ved Drammens Tekniske Fagskole, men må nå slutte for ikke å tape dagpenger.

Er dette i samsvar med Regjeringens politikk og statsrådens uttalelser?"


Les hele debatten