Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til finansministeren

Datert: 20.11.1992
Besvart: 25.11.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Ei svensk undersøking syner at gjeld på kjøpekort øydelegg økonomien for mange låglønte. Dette ser også ut til å vere tilfelle i Noreg.

Kva vil finansministeren gjere for å møte dette problemet?"


Les hele debatten