Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 20.11.1992
Besvart: 25.11.1992 av justisminister Grete Faremo

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Politireserven skal benyttes i forbindelse med OL. Forutsetninger og erfaringer i politiarbeid for disse mannskapene varierer sterkt.

Hvilke konkrete oppgaver er mannskapene fra politireserven tiltenkt, og hvordan er utdanning/kurs for å mestre disse oppgavene lagt opp?"


Les hele debatten