Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til utenriksministeren

Datert: 02.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Vil Regjeringen medvirke til at det internasjonale samfunnet enten tar de nødvendige skritt for å stanse nedslaktingen i Bosnia og hindre at konflikten sprer seg, eller til å oppheve våpenembargoen slik at bosnierne får den redskap de trenger for å forsvare seg, og dermed også et minimum av forhandlingsposisjon?"


Les hele debatten