Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 03.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Statens bygge- og eiendomsdirektorat har i en utredning foreslått at det bygges et deponi for radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland. Spørsmålet om hva som totalt sett er den mest forsvarlige måten å behandle slikt avfall på, er lite berørt i forslaget.

Vil det fra Regjeringens side bli tatt initiativ til en utredning som kan belyse hva som er den mest forsvarlige behandlingen av slikt avfall på lang sikt, før stedsvalget for et deponi avgjøres?"


Les hele debatten