Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til landbruksministeren

Datert: 20.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Kommunestyret i Lillesand har to gonger gått imot å gje konsesjon for overdraging av gnr. 76 bnr. 47 festenr. 10 i Gamle Hellesund. Eigedomen er tenkt brukt til fritidsføremål. Departementet gav konsesjon etter klage frå søkar.

Kan statsråden medverke til ein fornya gjennomgang av denne saka?"


Les hele debatten