Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 03.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Statssekretærane Befring og Skogstad Aamo har uttala at dei private bankane ikkje lenger bør låne ut pengar til investeringer i landbruket.

Ser statsråden kva for negative følgjer slike ytringar frå regjerings- hald kan få for utviklinga og fornyinga i landbruket, eller er stats- sekretærane sine råd til bankane i tråd med dei følgjer Regjeringa ser av sine målsetjinger for landbrukspolitikken?"


Les hele debatten