Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 03.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Prognosane syner at det vert underdekning av reinkjøtt her i landet utpå våren 1993. Det er marknad for større salg av reinkjøtt. Samstundes er reintalet for høgt i høve til beitegrunnlaget, særleg i delar av Finnmark.

Har Regjeringa tenkt å gjere noko for å nytta ut dei moglegheitene som no ligger i marknaden?"


Les hele debatten