Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 04.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Kornbruk inntil 40 da får i dag ingen kompensasjon gjennom produk- sjonsuavhengig støtte, og er dermed ikke berettiget til avlingsskadetrygd.

Vil statsråden ta initiativ til å endre forskriftene slik at også disse bruka kan få avlingsskadetrygd?"


Les hele debatten