Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til miljøvernministeren

Datert: 04.12.1992
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 09.12.1992 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Statkraft har i lenge tid vært førende i en så høy prisdannelse på tilfeldig kraft, at det nå ut fra lønnsomhet brennes betydelig mengde olje for produksjon av prossessvarme. Dette skjer i en situasjon med ekstremt mye nedbør og god tilgang på kraft.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å sikre både en effektiv bruk av ressurser og hensynet til miljøet?"


Les hele debatten