Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til samferdselsministeren

Datert: 24.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "Gjennom oppslag i pressa er det blitt kjent at ledelsen i Postverket planlegger landsomfattende tiltak for å rasjonalisere sortering og utkjøring av post. I utkastet foreslås det blant annet at terminalen i Skien med 20 ansatte, flyttes til Tønsberg. Kvaliteten og servicen på dette området kan bli vesentlig svekka for store deler av Telemark.

Er dette i tråd med de forutsetningene Stortinget har trukket opp i postmeldinga?"


Les hele debatten