Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 26.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Kan statsråden medvirke til at postkontoret 6876 Oldedalen ikke nedlegges, men heller samlokaliseres med stedets landhandel etter at nåværende poståpner fratrer på grunn av oppnådd alderspensjon, da kontoret er et typisk utkanttilbud med svært lave driftskostnader?"


Les hele debatten