Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til samferdselsministeren

Datert: 03.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Billettreduksjonar i form av "honnørbillettar" er heimla i samferdsels- lov og forskrifter på lokale bil og båtruter, jarnbane og liknande. Ved fleire nye bompengeselskap, mellom anna Krifast, må både eldre og funksjons- hemma betale full pris.

Er dette ei friviljug ordning, som bompengeselskapa kan praktisere som dei vil?"


Les hele debatten