Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Ifølge VG 25. november 1992 falt en kvinne fra Drammen død om på grunn av barns mobbing den 4. november 1992. Skolen opprettet en "krise- enhet" for at barna ikke skulle føle skyld eller skam senere i livet.

Mener statsråden at skolens reaksjon er tilfredsstillende?"


Les hele debatten