Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "1. november 1992 leverte det såkalte Gjærum-utvalget sin innstilling om økonomisk-administrativ utdanning frem til siviløkonomgrad.

Hvordan vil statsråden følge opp denne innstillingen?"


Les hele debatten