Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til finansministeren

Datert: 26.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Ifølge opplysninger i media planlegger TV2 et såkalt interaktivt lotteri- og TV-underholdningsprogram i nærmeste fremtid.

Vil dette lotteriet være underlagt de samme bestemmelser som frivillige organisasjoner i forhold til lotteriloven, blant annet med øvre grense for de pengegevinster som kan anvendes?"


Les hele debatten