Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 27.11.1992
Besvart: 09.12.1992 av justisminister Grete Faremo

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Vil justisministeren, i samråd med utenriksministeren, treffe de nødvendige tiltak for å sikre at norske borgeres ektefeller gis visum til Norge uten at det innhentes forhåndssamtykke fra Utlendingsdirektoratet?"


Les hele debatten