Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 04.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av justisminister Grete Faremo

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "I et brev til justiskomiteen i forbindelse med budsjettbehandlingen ble det opplyst at man i politiet antar at ca 25% av arbeidsstyrken til enhver tid er fraværende fra tjenestestedet på grunn av deltagelse i kurs- og etterutdanningstilbud.

Synes statsråden, hensett til politiets vanskelige arbeidssituasjon, at dette er en riktig bruk av arbeidsressursene?"


Les hele debatten