Spørretimespørsmål fra Borghild Røyseland (KrF) til sosialministeren

Datert: 02.12.1992
Besvart: 09.12.1992 av sosialminister Grete Knudsen

Borghild Røyseland (KrF)

Spørsmål

Borghild Røyseland (KrF): "Henvendelser tyder på at det ennå er mange krigspensjonssaker som er uavklart.

Hva kan statsråden gjøre for å påskynde behandlingen i krigspensjons- saker i Rikstrygdeverket og i Trygderetten?"


Les hele debatten