Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 04.12.1992
Rette vedkommende: Kommunalministeren
Besvart: 09.12.1992 av kommunalminister Gunnar Berge

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Fra å være et område med stabil sysselsetting og ledighet under landsgjennomsnittet, er Vestfold fylke i dag rammet av en arbeidsløshet som nærmer seg 10%. Vestfold er ikke lenger "Gullkysten" for verdiskaping og industriell utvikling.

Hvilke refleksjoner gjør statsråden seg rundt denne nye situasjonen, og hvilke tiltak arbeider Regjeringen med generelt, og spesielt når det gjelder Vestfold?"


Les hele debatten