Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til utenriksministeren

Datert: 06.01.1993
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 13.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Hva vil norske myndigheter foreta seg for å beskytte norske hvalfangst- skuter mot sabotasje fra utlendinger og for å sikre at hvalfangerne får dekket kostnader ved vakthold og økonomisk tap som følge av sabotasje- handlinger?"


Les hele debatten