Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.11.1992
Besvart: 13.01.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Hvordan kan en legge forholdene bedre til rette for at funksjons- hemmede fortsatt skal kunne bo i sin egen bolig, for eksempel i et borettslag?"


Les hele debatten