Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til miljøvernministeren

Datert: 07.01.1993
Besvart: 13.01.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Stortingsmeldinga om Polarinstituttets framtidige oppgaver og plassering har vært etterlyst i Stortinget flere ganger. I stortingsmøtet 11. mars 1992 satte miljøvernministeren "juni 1992" som frist for stortings- meldinga, og 11. november 1992 svarte statsråden at et standpunkt ville bli tatt "innenfor rammen av de nærmeste tre uker".

Hvorfor er stortingsmeldinga ennå ikke lagt fram for Stortinget, og når vil den bli framlagt?"


Les hele debatten