Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til miljøvernministeren

Datert: 07.01.1993
Besvart: 13.01.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Ifølge tidligere utsagn fra miljøvernministeren skulle stortings- meldinga om Polarinstituttets framtidige oppgaver og plassering vært fremmet på et langt tidligere tidspunkt.

Kan miljøvernministeren være enig i at en flytting på nåværende tidspunkt innenfor Oslo-området vil virke svært provoserende, vekke unødvendig strid og binde opp en framtidig plassering på en uheldig måte?"


Les hele debatten