Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 08.01.1993
Besvart: 13.01.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Det produseres årlig flere tusen tonn spesialavfall etter rensing av tankanlegg, men fra begynnelsen av 1990 til mars 1992 er det bare registrert levert fjorten tonn. Selv om innsamlerne kjenner sine forpliktelser i hen- hold til konsesjon og avtaler, er det grunn til å anta at avfallet i stor grad finner veien til kommunale fyllplasser.

Hva kan statsråden bidra med for å bedre på forholdene?"


Les hele debatten