Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 08.01.1993
Fremsatt av: Alf M. Bakken (FrP)
Besvart: 13.01.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "I juni i fjor signaliserte samferdselsministeren bedret regularitet på Vestfoldbanen i et svar til Ole Johs. Brunæs i spørretimen. I dag, 7 måneder senere er regulariteten ytterligere forverret.

Hva gjøres for å bedre dette, og når kan de reisende på Vestfoldbanen forvente bedret regularitet i togavganger og ankomster?" Tatt opp av representanten Alf M. Bakken


Les hele debatten