Spørretimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til justisministeren

Datert: 07.01.1993
Besvart: 13.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "Forsikringsselskapene pleier ofte å utpeke den lege som en skadet person må framstille seg for. Dette fører til at skadelidte ikke får fremme sitt erstatningskrav på grunnlag av sjølvalgt lege.

Mener statsråden at denne praksis er tilfredsstillende?"


Les hele debatten