Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 17.12.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Firmaet Merck Sharp & Dohme har vært villig til å yte et betydelig tilskudd til etablering av et kardiologisk forskningssenter i Norge. På bakgrunn av manglende vilje fra Rikshospitalets side, søker nå firmaet å etablere forskningssenteret i et annet skandinavisk land.

Hva har helseministeren gjort for å bidra til realisering av avtalen mellom Merck Sharp & Dohme og Medinnova?"


Les hele debatten