Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 07.01.1993
Besvart: 13.01.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Sveits sitt nei til EØS-avtalen medfører at avtalen ikke er trådt i kraft fra 1. januar 1993 som forutsatt, men foreløpig utsatt til 1. juli. Dette innebærer at de avtalte toll-lettelsene for fisk i beste fall bare får virkning for halve 1993.

Hva er da årsaken til at EF har fått den avtalte økningen i kvoten av norsk arktisk torsk for hele 1993?"


Les hele debatten