Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 14.01.1993
Besvart: 20.01.1993 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Ifølge vedtak fra utenriksministermøtet i Kirkenes 11. januar 1993 skal rådet for Barentsregionen bestå av alle stater som ønsker å spille en aktiv rolle og EF-kommisjonen. Vedtak skal fattes ved konsensus.

Mener utenriksministeren at denne organiseringen av samarbeidet vil styrke urbefolkningenes stilling og bidra til at mennesker som bor i regionen får innflytelse på vedtakene?"


Les hele debatten