Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 15.01.1993
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 20.01.1993 av helseminister Werner Christie

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "En svensk rapport viser en sammenheng mellom leukemi blant barn og magnetfelt fra høyspentledninger. Det har også tidligere blitt pekt på mulige sammenhenger mellom høyspentledninger og miljø- og helseproblemer.

Hva gjøres for å kartlegge en eventuell slik sammenheng her i landet, og hvilke tiltak er satt i verk for å stoppe planlagte utbyggingsprosjekter inntil sammenhengen er nærmere avklart?"


Les hele debatten