Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 13.01.1993
Besvart: 20.01.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Grunnskolelovens § 40 gir foreldre rett til å kreve klassedeling hvis 10 elever ønsker et annet skriftlig språk enn skolens. Foreldrene kan kreve delingen i alle fag, også de praktiske som for eksempel gymnastikk. Språk- delte kommuner får ekstrautgifter og en dårligere pedagogisk utnyttelse av timeressursene.

Vil statsråden ta initiativ til en oppmyking av § 40, slik at klasser kan slås sammen i praktiske fag?"


Les hele debatten