Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.12.1992
Besvart: 20.01.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Dagen før eksamen i russisk historie fikk studentene ved Høgskole- senteret i Rogaland beskjed om at de var fratatt eksamensretten etter en avgjørelse i departementet.

Hva vil departementet gjøre for å sikre at studentene likevel kan gå opp til denne deleksamen?"


Les hele debatten