Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 11.01.1993
Besvart: 20.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Ved Kragerø politikammer ble det uenighet mellom politimesteren og en ansatt ved kammeret om et vitneutsagn sistnevnte hadde avgitt i en straffe- sak. Dette medførte stillingsfrabeordring og degradering.

Mener justisministeren denne handling er i samsvar med politimesterens muligheter for bruk av styringsretten?"


Les hele debatten