Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til justisministeren

Datert: 13.01.1993
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Besvart: 20.01.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Adopsjon er i dag ugjenkalleleg. I høve der eit adoptert barn til dømes er blitt seksuelt misbrukt av adoptivfaren, ynskjer barnet i vaksen alder å oppheve adopsjonen. Det er fleire døme på dette.

Meiner justisministeren at adopsjonslova i slike høve burde gje rom for dette?"


Les hele debatten