Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til justisministeren

Datert: 15.01.1993
Besvart: 20.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Oslopolitiet har en sentral rolle i arbeidet med narkotikakriminalitet og organisert kriminalitet for hele landet.

Sett på bakgrunn av Regjeringens reduserte økonomiske prioritering av Oslopolitiets virksomhet, på hvilken måte akter justisministeren å sørge for at politiet settes i stand til effektivt å bekjempe disse former for kriminalitet?"


Les hele debatten