Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til sosialministeren

Datert: 14.01.1993
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 20.01.1993 av helseminister Werner Christie

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "I henhold til blant annet Verdens Gang 14. januar 1993 har Flekkefjord sosialkontor gitt sosiallån til dekning av narkotikagjeld.

Mener sosialministeren at det er dekning for dette i lovverket?"


Les hele debatten