Spørretimespørsmål fra Eleonore Bjartveit (KrF) til utenriksministeren

Datert: 19.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Eleonore Bjartveit (KrF)

Spørsmål

Eleonore Bjartveit (KrF): "Under krigshandlinger i det tidligere Jugoslavia har det foregått tallrike voldtekter. Barn som er født etter dette har en dyster fremtid, uønsket av mødrene og med ukjente fedre.

Kan utenriksministeren iverksette tiltak for å tilby adopsjon av slike barn så snart situasjonen gjør det praktisk mulig?"


Les hele debatten