Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til landbruksministeren

Datert: 21.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "I ei sak der ein avdød var eigar av jordbrukseigedom, og det ikkje finst livsarvingar eller andre med odelsrett, har vedkomande testamentert ein del av eigedomen til den som har brukt dette stykket. Kommunen er ikkje samd i dette, men vil dele opp på ein annan måte for å skaffe andre gards- bruk tilleggsjord. Dei viser til statens forkjøpsrett.

Kan eit lovleg oppsett testament gjerast ugyldig i slike høve?"


Les hele debatten