Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 20.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Statens vegvesen, Oppland og Vegdirektoratet har avslått å sette opp skilt for markering av krigsminnesmerke langs Rv 33.

Mener statsråden at veifarende bør gjøres opperksom på krigsminnes- merker og vil statsråden i så fall ta initiativ til å tilpasse retnings- linjene for symbol 632, severdighet, slik at krigsminnesmerker faller inn under disse?"


Les hele debatten