Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 21.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Televerket vil ut av statens og statsrådens styringsgrep for å kunne gjera eit betre arbeid nasjonalt og internasjonalt. Leiinga tek sikte på at Televerket skal bli eit aksjeselskap frå 1995.

Ser statsråden at konkurransesituasjonen på telemarknaden har endra seg, og vil han gå inn for den målsetjinga og timeplanen som styret i Televerket meiner er påkravt?"


Les hele debatten