Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til samferdselsministeren

Datert: 21.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Da Stortinget våren 1991 endret samferdselsloven ved å slutte seg til prinsippet om bruk av anbud i rutetransporten var det tatt sikte på at ordningen skulle settes i verk fra 1. januar 1992. På grunn av manglende forskrifter er ordningen ennå ikke satt i verk.

Hvorfor bruker departementet så lang tid på å få frem de nødvendige forskrifter til lovendringene?"


Les hele debatten