Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 22.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Selv om uttrykket hasardiøs blir moderert av Widerøes talsmann i Nordlys 20. januar 1993 står det igjen at fem kortbaneflyplasser ifølge rapport fra Widerøe's Flyveselskap kommer i kategorien med stor sikkerhets- risiko og har behov for strakstiltak.

Hvor store investeringer må til, og hvilken framdriftsplan legges det opp til for tiltak slik at disse risikofaktorer blir eliminert?"


Les hele debatten